Personvern

PersonvernerklæringSist oppdatert: 01.04.2019

 

Behandlingsanvarlig
Lisand AS (org. nr. 955 499 131), ved daglig leder Trond Aslaksen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra vårt nettsted på https://lisand.no

Hvilke personopplysninger behandles?
Informasjonen som automatisk lagres om deg som bruker, omhandler IP-adresse, hvordan du navigerer på nettstedet og teknisk informasjon om nettleseren din.


Andre personopplysninger, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer samles kun inn der du selv fyller inn dette i skjemaer eller mail og sender inn til oss.

 

Hva er formålet?

 

1. Tekniske logger
Identifiserende informasjon slik som IP-adresse lagres kun i tekniske logger og benyttes kun til tekniske formål, slik som forbedring av teknisk oppsett. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil denne informasjonen kunne bli benyttet til nærmere undersøkelser eller i en anmeldelse. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre parter uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen.

2. Bruksstatistikk
Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.


Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

 

Informasjonskapsler («cookies»)
Hvis det benyttes informasjonskapsler, også kjent som cookies, på dette nettstedet brukes disse, dersom ikke annet er nevnt, kun til innsamling av bruksstatistikk.

 

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.
Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Behandling av personopplysninger når du kontakter oss
Når du kontakter oss, lagrer vi opplysninger for å kunne besvare din henvendelse og videre oppfølging. Dersom du ringer oss, vil ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen lagres i telefonen til den som besvarer samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse i epostkontoen til den du har kontaktet. Upersonlige e-postadresser vil kunne ha flere mottakere.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Den registrerte har krav på innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger. jf. EU forordning 2016/679 General Data Protection Regulation.

 

Hvordan sikres opplysningene?
All kommunikasjon er basert på sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Opplysningene blir lagret på sikre servere bak en brannmur som ivaretar våre krav til sikkerhet.
Det er kun Lisand AS som har tilgang til opplysningene som samles inn, der andre leverandører til Lisand AS ikke er nevnt. En egen databehandleravtale mellom Lisand AS og den enkelte leverandør regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Kontaktinformasjon
Henvendelser angående personvern i Lisand AS bør rettes til daglig leder.

 

Til hovedsiden