Formidling

Lisand har stor bredde i tilbudet til arbeidssøkere som kommer inn til oss via Nav. Målet for alle er jobb eller utdanning.

Vi har et stort nettverk av bedrifter i hele Aust- Agder, som vi samarbeider med for å skaffe praksis mot eller direkte i jobb.

I alle våre tiltak skreddersyr vi en plan sammen med hver enkelt, for at de skal nå sitt mål om å kunne delta i arbeidslivet. Våre veiledere har kunnskaper om virkemidler og tiltak for tilrettelegging på arbeidsplassen, der det er et behov for å få eller beholde jobben. 

Vi kan produsere for din bedrift

Tredjepartsproduksjon betyr at vi har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og gjør

forskjellige oppgaver for andre bedrifter. Vi har en maskinpark som kan utføre enkle oppdrag med produksjon innen mekanisk, trearbeid og monterings- pakke arbeid.

Vårt langvarige samarbeid med lokale arbeidsgivere skaper forutsigbarhet, og vi opplever at våre jobbsøkere / ansatte har fornuftige arbeidsoppgaver og skaper en god kontakt med lokalt næringsliv.

Ta kontakt med avdelingsleder Tom Tellefsdal Sunde om vi kan bli din framtidige samarbeidspartner. Mob. 936 32 392. Epost: tts@lisand.no

 

Medlem av STN+

Solid kompetanse innen produksjon og produktutvikling.

Flere av bedriftene leverer egenutviklede produkter som er markedsledende innen sine nisjer og har oppnådd stor anerkjennelse internasjonalt. Bedriftene hadde i mange år har vært vant til å greie seg selv. I 2011 tok de initiativ til å gjøre noe sammen. Samarbeidet fikk navnet Sørlandsporten Teknologinettverk – STN+.

Gjennom klyngesamarbeidet Sørlandsporten Teknologinettverk (STN+) samarbeides det om kompetanseheving innen flere fagområder, FoU-prosjekter med Sintef og UiA, samt klynge- til klyngesamarbeid.

www.stnpluss.no/