For jobbsøker

Er du jobbsøker og leter etter nye muligheter?

Vi kan bistå det med blant annet;

fokus på dine jobbmuligheter, innsalg mot bedrifter, karriereveiledning, skrive CV og jobbsøknad, nettverkskartlegging og etablere arbeidspraksis.

Vi tilbyr deg skreddersydd individuell veiledning – slik at du raskere kommer tilbake i jobb.

LES MER >>

For arbeidsgiver

Trenger du personer inn i din bedrift? Eller trenger du hjelp til å få sykmeldte arbeidstakere tilbake til jobb?

Kanskje kan vi på Lisand hjelpe dere?

Vi kan tilby blant annet;

kostnadsbesparende rekruttering, informasjon om NAV sine virkemidler, å være en uavhengig part, å avlaste deg ved oppfølging av den sykemeldte, individuelle strukturerte møter, veiledning og konflikthåndtering.

LES MER >>

Produkter og tjenester

Vi samarbeider i dag med de fleste produksjonsbedriftene i østregionen av Aust-Agder. Hovedfokuset i vår produksjon er å tilby et mangfold av arbeidsoppgaver som gir mening, entusiasme og mestring for den enkelte arbeidstaker.
Vi har i tillegg vår egenproduksjon med både enkle og mer avanserte produkter. Enkelte av disse varene selges direkte fra vår gjenbruksbutikk.

Vi ønsker oss hele tiden flere produksjonsoppgaver og samarbeidspartnere for å gi ansatte og tiltaksdeltakere det ønskede mangfold og utfordringer som trenge i vår differensierte produksjon ref. mestring og vekst for oss alle på Lisand!

Våre arbeidsledere har kompetanse på flere fagområder og kan være med i produktutvikling på eventuelle henvendelser, samtidig avklare om dette er arbeidsoppgaver egnet i vår produksjon.

Velkommen til et besøk!

LES MER >>

Avdeling Risør

I Risør tilbyr vi tilrettelagt arbeid innen flere områder. Hollenderkaféen i Havnegata er et populært tilbud både for våre ansatte og kaféens kunder. I kombinasjon med kafédrift, har vi også et acanthusutsalg som er populært året rundt.

Sjekk kaféens egen facebookside ved å trykke her

Det er også i Risør vi har produksjonen av porselensvarer fra Acanthus. En merkevare som er kjent over hele landet, og hvor populariteten har vært økende de siste årene.

Sjekk Acanthus sin facebookside ved å trykke her

Risøravdelingen byr også på Lisands eget Mediehus, som står for streaming, filming, lydoppdrag og jobbing inn mot sosiale medier.

Sjekk Mediehuset Lisands facebookside ved å trykke her

Vi drifter også Arbeidsparken med samlokalisering til acanthusproduksjonen. Dette er et tilbud gjennom NAV Risør til unge mennesker som er mottakere av økonomisk stønad.

 

Om oss

IA – bedriften Lisand AS er en Equass kvalitetsgodkjent og sertifisert tiltaksarrangør for bl.a. de arbeidsrettede tiltakene Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT).

Det viktigste målet er å gi personer med en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å delta i yrkeslivet. Vi skal utvikle mennesker gjennom bl.a. tilrettelegging og veiledning i arbeidsoppgaver som skal gi mestring og vekst med mål om jobb.

Som tiltaksarrangør av diverse arbeidsmarkedstiltak gjennom flere 10-år, har vi opparbeidet oss stor kompetanse på veiledning innenfor jobbsøkprosessen, kartlegging av ferdigheter opp mot de krav arbeidsmarkedet stiller. Vi tilbyr den enkelte bedrift og jobbsøker tilgang på vårt mangfoldige nettverk her i Øst- regionen av Aust-Agder med formål om formidling og rekruttering av medarbeidere ut i det ordinære arbeidsliv

LES MER >>

Følg oss på facebook

Vi oppdaterer nyheter på våre facebooksider jevnlig og bruker dette som vår nyhetskanal.

Følg oss gjerne for å se hva vi holder på med på Lisand.

og ....

Sjekk gjerne våre filmer om Lisand og tiltak på youtube... 

Enkel beskrivelse av Lisand på engelsk - YouTube
Enkel beskrivelse av våre tiltak - YouTube
Presentasjon av bedriften Lisand - YouTube