Vi skal bidra til mestring og vekst

Om oss

IA – bedriften Lisand AS er en Equass kvalitetsgodkjent og sertifisert tiltaksarrangør for bl.a. de arbeidsrettede tiltakene Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT).

Det viktigste målet er å gi personer med en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å delta i yrkeslivet. Vi skal utvikle mennesker gjennom bl.a. tilrettelegging og veiledning i arbeidsoppgaver som skal gi mestring og vekst med mål om jobb.

Som tiltaksarrangør av diverse arbeidsmarkedstiltak gjennom flere 10-år, har vi opparbeidet oss stor kompetanse på veiledning innenfor jobbsøkprosessen, kartlegging av ferdigheter opp mot de krav arbeidsmarkedet stiller. Vi tilbyr den enkelte bedrift og jobbsøker tilgang på vårt mangfoldige nettverk her i Øst- regionen av Aust-Agder med formål om formidling og rekruttering av medarbeidere ut i det ordinære arbeidsliv

LES MER >>

For jobbsøker

Er du jobbsøker og leter etter nye muligheter?

Vi kan bistå det med blant annet;

fokus på dine jobbmuligheter, innsalg mot bedrifter, karriereveiledning, skrive CV og jobbsøknad, nettverkskartlegging og etablere arbeidspraksis.

Vi tilbyr deg skreddersydd individuell veiledning – slik at du raskere kommer tilbake i jobb.

LES MER >>

For arbeidsgiver

Trenger du personer inn i din bedrift? Eller trenger du hjelp til å få sykmeldte arbeidstakere tilbake til jobb?

Kanskje kan vi på Lisand hjelpe dere?

Vi kan tilby blant annet;

kostnadsbesparende rekruttering, informasjon om NAV sine virkemidler, å være en uavhengig part, å avlaste deg ved oppfølging av den sykemeldte, individuelle strukturerte møter, veiledning og konflikthåndtering.

LES MER >>

Produkter og tjenester

Vi samarbeider i dag med de fleste produksjonsbedriftene i østregionen av Aust-Agder. Hovedfokuset i vår produksjon er å tilby et mangfold av arbeidsoppgaver som gir mening, entusiasme og mestring for den enkelte arbeidstaker.
Vi har i tillegg vår egenproduksjon med både enkle og mer avanserte produkter. Enkelte av disse varene selges direkte fra vår gjenbruksbutikk.

Vi ønsker oss hele tiden flere produksjonsoppgaver og samarbeidspartnere for å gi ansatte og tiltaksdeltakere det ønskede mangfold og utfordringer som trenge i vår differensierte produksjon ref. mestring og vekst for oss alle på Lisand!

Våre arbeidsledere har kompetanse på flere fagområder og kan være med i produktutvikling på eventuelle henvendelser, samtidig avklare om dette er arbeidsoppgaver egnet i vår produksjon.

Velkommen til et besøk!

LES MER >>

Følg oss på facebook

Vi oppdaterer nyheter på våre facebooksider jevnlig og bruker dette som vår nyhetskanal.

Følg oss gjerne for å se hva vi holder på med på Lisand.

og ....

Sjekk gjerne våre filmer om Lisand og tiltak på youtube... 

Enkel beskrivelse av Lisand på engelsk - YouTube
Enkel beskrivelse av våre tiltak - YouTube
Presentasjon av bedriften Lisand - YouTube

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 01.04.2019

Behandlingsanvarlig
Lisand AS (org. nr. 955 499 131), ved daglig leder Tor Kristian Johansen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra vårt nettsted på https://lisand.no

Hvilke personopplysninger behandles?
Informasjonen som automatisk lagres om deg som bruker, omhandler IP-adresse, hvordan du navigerer på nettstedet og teknisk informasjon om nettleseren din.
Andre personopplysninger, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer samles kun inn der du selv fyller inn dette i skjemaer eller mail og sender inn til oss.

Hva er formålet?

1. Tekniske logger
Identifiserende informasjon slik som IP-adresse lagres kun i tekniske logger og benyttes kun til tekniske formål, slik som forbedring av teknisk oppsett. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil denne informasjonen kunne bli benyttet til nærmere undersøkelser eller i en anmeldelse. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre parter uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen.

2. Bruksstatistikk
Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler («cookies»)
Hvis det benyttes informasjonskapsler, også kjent som cookies, på dette nettstedet brukes disse, dersom ikke annet er nevnt, kun til innsamling av bruksstatistikk.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.
Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Behandling av personopplysninger når du kontakter oss
Når du kontakter oss, lagrer vi opplysninger for å kunne besvare din henvendelse og videre oppfølging. Dersom du ringer oss, vil ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen lagres i telefonen til den som besvarer samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse i epostkontoen til den du har kontaktet. Upersonlige e-postadresser vil kunne ha flere mottakere.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Den registrerte har krav på innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger. jf. EU forordning 2016/679 General Data Protection Regulation.

Hvordan sikres opplysningene?
All kommunikasjon er basert på sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Opplysningene blir lagret på sikre servere bak en brannmur som ivaretar våre krav til sikkerhet.
Det er kun Lisand AS som har tilgang til opplysningene som samles inn, der andre leverandører til Lisand AS ikke er nevnt. En egen databehandleravtale mellom Lisand AS og den enkelte leverandør regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Kontaktinformasjon
Henvendelser angående personvern i Lisand AS bør rettes til daglig leder.