Ledige stillinger

Vi søker arbeidsleder i 100% fast stilling innen bl.a. kantinedrift og renhold i Tvedestrand.

 

Har du evnen til å inspirere og videreutvikle andre, skape gode relasjoner, tenke løsning fremfor problem?
Ikke minst være en rollemodell referert til våre verdier - Arbeidsglede, Respekt, Løsningsfokus og Åpenhet.
Du må også være initiativrik og ha evnen til å jobbe målrettet og systematisk som del av et team, men også selvstendig.
Stikkord - stor arbeidskapasitet / fleksibel og ikke minst en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

 

Du er opptatt av et godt og riktig kosthold og liker å ha det rent og pent rundt deg, men det er likevel den viktigste
jobben å ivareta, motivere og tilrettelegge for våre tiltaksansatte, slik at de opplever mestring og vekst i jobben.

 

 

Vår visjon - Vi skal bidra til mestring og vekst.

 

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 

- Den daglige driften av kantine og renhold ca. 50 % av stillingen
- Øvrig stillingsprosent er knyttet til bl.a. vår strikkeproduksjon
- Individuelle samtaler, tilrettelegging av arbeidsplass- og oppgaver
- Kreativ og finne arbeidsoppgaver til våre ansatte i rolige perioder
- Loggføring, samt bidra til at handlingsplan og mål ivaretas
- Samarbeid med lokale Nav kontor

 

Ønskede kvalifikasjoner / krav:

 

- Erfaring fra tilsvarende bransje og arbeid (kantinedrift, renhold)
- Kunnskap til bransjens internkontrollsystemer (IK-Mat, IK-reinhold osv.)
- Kompetanse i veiledning/karriereveiledning av mennesker med fysisk, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.
- God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Kunne benytte dataverktøy på et enkelt brukernivå

 

Personlige egenskaper:

 

- Gode evner til både selvstendig arbeid og teamarbeid – en lagspiller!
- Løsningsorientert og målrettet
- Evne til å motivere og inspirere
- Fleksibel, omstillingsvillig og med et sterkt engasjement i jobben/oppgaven
- Serviceinnstilt, kunde- og salgsorientert
- Personlig egnethet – vektlegges!

 

 

Vi tilbyr et variert arbeid, gode kolleger og med spennende faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø!

 

Lønn etter avtale

 

Kontaktpersoner:

• Avdelingsleder Tom Tellefsdal Sunde Mob. 936 32 392
• Daglig leder Tor Kristian Johansen Mob. 489 90 267

 

Tiltredelse 1. mars 2022.

 

Søknad med CV sendes til e-post: tor.kristian@lisand.no innen 7. november 2021, merkes «arbeidsleder22»