Ledige stillinger

Lisand Arbeid AS er en attføringsbedrift lokalisert i Tvedestrand og Risør, tilhørende Lisand AS.

 

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som
av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet.
Vi skal dekke markedsbehovet innen nevnte området. Bedriften tilbyr varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA)
og arbeidsforberedende trening (AFT) innenfor gitte rammer fra NAV. Herunder primært et tilbud til personer
som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

 

www.lisand.no

 

Vår visjon - Vi skal bidra til mestring og vekst.

 

Vi søker veileder – 100% stilling

 

Har du evnen til å inspirere og videreutvikle andre, skape gode relasjoner, tenke løsning fremfor problem?
Ikke minst være en rollemodell referert til våre verdier - Arbeidsglede, Respekt, Løsningsfokus og Åpenhet.
Du må også være initiativrik og ha evnen til å jobbe målrettet og systematisk som del av et team, men også selvstendig.
Stikkord - stor arbeidskapasitet / fleksibel og ikke minst en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 

- Individuelle samtaler
- Karriereveiledning
- Innsalg mot bedrifter (arbeidspraksis/jobb)
- Oppfølging/ veiledning/ tilrettelegging på arbeidsplass
- Loggføring og rapportskriving
- Samarbeid med lokale Nav kontor

 

Ønskede kvalifikasjoner / krav:

 

- Helse- sosialfaglig eller pedagogisk utdanning på bachelornivå, realkompetanse kan eventuelt kompensere for kravet.
- Kompetanse i veiledning/karriereveiledning av mennesker med fysisk, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.
- Marked- og bedriftskompetanse, nettverk
- God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Gode datakunnskaper

 

Personlige egenskaper:

 

- Gode evner til både selvstendig arbeid og teamarbeid – en lagspiller!
- Løsningsorientert og målrettet
- Relasjonskompetanse
- Evne til å motivere og inspirere
- Fleksibel, omstillingsvillig og med et sterkt engasjement i jobben/oppgaven
- Serviceinnstilt, kunde- og salgsorientert
- Personlig egnethet – vektlegges!

 

Vi tilbyr et variert arbeid, gode kolleger og med spennende faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø!

 

Lønn etter avtale

 

Kontaktperson:

 

Daglig leder Tor Kristian Johansen mob. 489 90 267 eller teamleder AFT Mona C. Halvorsen mob. 917 65 628

 

Tiltredelse: Snarest.

 

Søknad med CV sendes til e-post: tor.kristian@lisand.no innen 10. april 2023, merkes «Veileder 0423»