Ledige stillinger - Avdelingsleder for produksjonen i Tvedestrand

Lisand AS er en vekst- og attføringsbedrift lokalisert i Tvedestrand og Risør.

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i
det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal dekke markedsbehovet innen nevnte området.
Bedriften skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming,
basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som hører
hjemme i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

 

www.lisand.no

 

Vår visjon - Vi skal bidra til mestring og vekst.

 

Vi søker avdelingsleder for produksjonen i Tvedestrand
Vi ser etter deg som er handlekraftig og har god menneskelig og teknisk forståelse samtidig som du er en praktisk problemløser, strukturert og ryddig. Vi ønsker at alle våre ansatte skal være rollemodeller referert til våre verdier - Arbeidsglede, Respekt, Løsningsfokus og Åpenhet. Du må også være initiativrik og ha evnen til å jobbe målrettet og systematisk som del av et team, men også fremstå som en tydelig leder i avdelingen.
Stikkord - stor arbeidskapasitet / fleksibel og ikke minst en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

 

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

- Ansvar for et bredt produksjonsområde inkl. salg – og markedsarbeid
- Tett samarbeid med bedriftens attføringsansvarlige
- Personalansvar av arbeidsledere, veiledere og brukere i produksjonen
- Budsjett- og resultatansvar
- Utregning av kalkyler, fakturering og oppfølging av kunder
- Ressurs – og produksjonsplanlegging
- Produktutvikling og gjennomføring
- Bidra i produksjon med tilrettelegging for våre ansatte og brukere, samt i forhold til produksjonsoppgaver
- Inngår i bedriftens ledergruppe

 

Ønskede kvalifikasjoner / krav:
- Gjerne teknisk bakgrunn og/eller utdanning innen industrifag eller tilsvarende på 

  høyskolenivå – relevant erfaring vil kunne oppveie for deler av dette.
- Ledererfaring
- God økonomiforståelse
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Gode datakunnskaper
- Kunnskap til det lokale næringslivet, bedrifter øst i Agder.
- Gode samarbeidsevner, god relasjonsbygger og beslutningstaker

 

Personlige egenskaper:
- Personlig egnethet – vektlegges!
- Relasjonskompetanse
- Tydelig ledelse
- Gode evner til både selvstendig arbeid og teamarbeid – en lagspiller!
- Løsningsorientert og målrettet
- Fokus på prosess og struktur
- Innovativ, kremmer – selger
- Evne til å motivere og inspirere, samt en rollemodell og pådriver i miljøet.
- Fleksibel, omstillingsvillig med et sterkt engasjement i jobben/oppgaven og trives med mange samtidige arbeidsoppgaver.

 

Vi tilbyr et variert arbeid, selvstendig fleksibilitet og med spennende faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø!

 

Lønn etter avtale

 

Kontaktperson:

Daglig leder Tor Kristian Johansen mob. 489 90 267

 

Tiltredelse august/september 2021.

 

Søknad med CV sendes til e-post: tor.kristian@lisand.no innen 30.mai og merkes "Avdelingsleder"