Ledige stillinger

Lisand AS er en vekst- og attføringsbedrift lokalisert i Tvedestrand og Risør.

 

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i
det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal dekke markedsbehovet innen nevnte området.
Bedriften skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming,
basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som hører
hjemme i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

 

www.lisand.no

 

Vår visjon - Vi skal bidra til mestring og vekst.

 

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger

 

Ønsker du likevel å sjekke muligheter for jobb på Lisand i fremtiden?

Ta da gjerne kontakt med  daglig leder Tor Kristian Johansen mob. 489 90 267 eller  e-post: tor.kristian@lisand.no