Attføringstiltak:


Varig tilrettelagt arbeid (VTA):


 • Tilbyr personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet meningsfulle arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes behov.
 • Deltakerne deltar i produksjon og salg av varer og tjenester.
 • Bidrar til å utvikle deltakerne gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver og kvalifisering.
 • Målgruppen er personer som har eller vil få uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i en arbeidssituasjon.
 • Deltagere i Varig Tilrettelagt Arbeid mottar bonuslønn i tillegg til uførepensjon.

Arbeidsforberedende trening (AFT):

 • Tiltaket skal bidra til at flere kommer i arbeid gjennom en innledende fase med avklaring og arbeidsutprøving, i skjermet miljø før utprøving og trening i ordinært arbeidsliv.
 • Tiltaket skal også gi mulighet for å kombinere arbeidstrening og opplæring.
 • Målsetting at deltagere får prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er klare for det.

Oppfølging :

 • Skal bistå arbeidssøkere med å søke og beholde arbeid i det ordinære arbeidsliv.
 • Gjennom veiledning, opplæring og tilrettelegging, finne en jobb som passer den enkeltes forutsetninger, ressurser og interesser.
 • Den enkelte får nødvendig oppfølging og veiledning av en personlig jobbveileder.
 • Fokusere på muligheter og ikke begrensninger.
 • Målgruppen er personer som har fysiske, psykiske og/eller sosiale vansker med å etablere seg i arbeidslivet.
 • Arbeid med bistand kan være et hensiktmessig tiltak, for dem som har ytterligere behov for veiledning og oppfølging etter deltakelse i andre attføringstiltak.
 • Ved deltakelse i Arbeid med bistand mottar den enkelte offentlig stønad i form av arbeidsavklaringspenger og/eller uføretrygd eller individstønad.
 • Tiltaket kan ha en varighet på inntil 3 år

Jobbklubb:

 • Målgruppe for kurset er ordinære jobbsøkere.
 • Kurset har 4 ukers varighet.
 • Teoridelen inkluderer CV, søknads skriving, intervjutrening og hvordan ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere og annet. Bedriftsbesøk og informasjon fra lokalt næringsliv skjer også i løpet av perioden.
 • Fokusere på muligheter og ikke begrensninger.
 • Innsøking til kurset skjer via din saksbehandler ved det lokale NAV kontoret.

Avklaring - raskere tilbake:

 • Avklaring er et individuelt tiltak som skal bidra til systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne, og eventuell bistand for å komme i arbeid.
 • Målgruppen er langtids sykemeldte, med eller uten arbeidsforhold.
 • Avklaring består av individuelle veiledningssamtaler og arbeidspraksis.
 • Kurset har inntil 4 ukers varighet.
 • Alle deltakere får en personlig veileder som vil hjelpe deg å få innsikt i egne ressurser.
 • Innsøking til kurset skjer via din saksbehandler ved det lokale NAV kontoret.

SMART - to dagers kurs i personlig økonomi:

 • Du møter ikke en dømmende holdning i SMART. I stedet gir vi deg en metode for å ta gode valg for økonomien din.
 • Vi vil hjelpe deg å gjøre økonomien din synlig og det er nøkkelen til å styre den.
 • Det er først når du har innsikt i egen økonomi at man kan gjøre noe med den.
 • SMART kan være med på å gi deg og din familie en økt trygghet i fremtiden.
 • Du får verktøyene som brukes i SMART til odel og eie.
 • Du mottar kompetansebevis for gjennomført kurs, noe som kan være positivt for arbeidsgivere ved videre jobbsøk.
 • Ønsker du mer info, så ta kontakt med våre SMART veiledere: Tonje, Mona eller Camilla.
Våre åpningstider:
Mandag - Fredag 08.30 - 15.15
Frukt
 Lyst på frisk frukt på jobben hver dag?
Gjenbruksbutikken på Lisand
Åpningstider:
Mandag - fredag:
09.30 - 14.30

https://www.facebook.com/lisandgjenbruk

Siste Nytt

NyheterNyheter:

28.04.17

Nyansatt Produksjonssjef :

Espen Thorvaldsen er ansatt som Lisands nye produksjonssjef.

Vi ønsker Espen velkommen til oss !

27.01.17:

Lisand søker etter Produksjonssjef, for nærmere informasjon se her :

http://bit.ly/2jKfglN

16.12.16

Lisand søker etter veiledere.

Se mer informasjon her :

http://lisand.no/nyheter/

24.11.16:

Idag lanseres adventsstaken på Husfliden i Arendal. Et samarbeid mellom Visedal, Husfliden og Lisand. Deler av overskuddet går til et veldedig formål

03.11.16:

Lisand gratulerer Rygene IL som vinner av Ballveggen. De ble trukket ut blant 69 foreslåtte kandidater.

Har du lyst på en slik ballvegg ? Ta kontakt med oss for mer informasjon om pris med mer.

12.08.16

Lisand deltar sammen med ASVL på Arendalsuka, kom å besøk oss på stand. Mer info om hvor vi er finner du her :

http://www.arendalsuka.no/event/stands/195

08.07.16

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer. Lisand har ferie fom uke 28 tom uke 31.

Gjenbruksbutikken på Lisand vil ha åpent hver mandag i ferien - velkommen innom !

07.07.16

Møt oss på Trebåtfestivalen i Risør 4-6 August - Velkommen !

Lisand på Facebook:

https://www.facebook.com/Lisand-Industrier-as-135574619936967/?fref=ts

Vi har nå nye brosjyrer for tiltakene oppfølging og avklaring:

brosjyre_avklaring.pdf

brosjyre_oppfolging.pdf

26.9.15

Offisiell åpning. Ordførere og andre innbudte gjester stod for den offisielle åpningen av Lisands Nybygg.

28.5.15

Velferdstur. Denne torsdagen var alle på Lisand til Risør på tur. Først besøk på Risør Akvarium, deretter lunch på Risør Hotell, og dagen ble avsluttet med byvandring. Vi fikk en fin tur, selv om det regnet litt, med vægter Jon Thomas Axelsen. En flott tur og vi fikk mye Risør historie. Flere bilder under nyheter.

n.Partner med:

Sertifisert av: