Image
Text

Kompetansesenteret


Kompetansesenteret på Lisand AS jobber med ulike arbeidsrettede tiltak, der målet for alle som kommer inn til oss er å skaffe seg og/eller beholde arbeid.


Våre veiledere har ulik erfaringsbakgrunn og utdanning fra flere fagområder på bachelor - og masternivå bl.a. innenfor helse, pedagogikk, vernepleie og ergoterapi med bl.a. nødvendig sertifiseringpå våre valgte verktøy innen karriereveiledning og WIE(Worker Interest Explorer).


Som tiltaksarrangør av diverse arbeidsmarkedstiltak gjennom flere tiår, har vi opparbeidet oss stor kompetanse på opplæring og veiledning innenfor jobbsøk, utforsking av egen kompetanse opp mot krav i arbeidsmarkedet og oppsøkende virksomhet mot bedrifter i Øst- regionen.

Text

Arbeidsforberedende trening (AFT):


Tiltaket er for personer som trenger hjelp og veiledning for å finne et yrkesmål og få faglig opplæring knyttet til yrket. Vi tilbyr blant annet:

- Målrettet og individuell veiledning for å nå fram til et yrkesmål.
- Tilpasning av tilbudet i samarbeid med psykisk helse eller ruskonsulenter i
   kommunen, hvis det er behov for det.
- Tilrettelagt arbeidspraksis enten internt i produksjon hos Lisand eller i
   ordinær bedrift, med kartlegging av ressurser og muligheter i arbeid.

For spørsmål ta kontakt med fagansvarlige for AFT tiltaket Elinn Høyesen eller
AFT psykisk helse Gry Anette Stoa - AFT rus Sissel Irene Hauge Finstad.

(kontaktinfo - se ansatte)

Image
Image
Text

Varig tilrettelagt arbeid (VTA):


Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering.

En VTA-plass er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Som ytelse beholder arbeidstakere sin uførepensjon og får timebasert bonuslønn. Er dette noe for deg?

Dersom du har en varig uførepensjon og ønsker deg en jobb, kan Lisand være arbeidsplassen for deg. All innsøkning skjer via NAV, men du er velkommen til å besøke Lisand før du søker om plass her.

 Les alt du trenger å vite om VTA på NAVs nettsted.

 
For spørsmål ta kontakt med tiltakskoordinator Jan Ove Aslaksen
(kontaktinfo - se ansatte)

Text

Avklaring:


Avklaring er et individuelt tiltak for personer, med eller uten et arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand. Vi kartlegger og vurderer den enkeltes arbeidsevne gjennom samtaler med veileder, oppfølging ute hos arbeidsgiver, praksisutprøving og karriereveiledning.
Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere:
- Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet
-  Kompetansen din og mulighetene dine


For spørsmål ta kontakt med fagansvarlig Camilla Enerstvedt (kontaktinfo - se ansatte)

Image
Image
Text

Oppfølging:


Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak som tilbyr individuell oppfølging av arbeidssøkere i prosessen frem mot ordinært arbeid. Tilbudet er for personer med og uten arbeidsforhold. Vi tilbyr blant annet:
- Karriereveiledning og kartlegging av arbeidsmuligheter via praksis
- Hjelp til å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere
- Veiledning i å lage en god CV, søknad, intervjutrening og arbeidsmarkedsorientering.


For spørsmål ta kontakt med fagansvarlig Mona Cecilie Halvorsen (kontaktinfo - se ansatte)

Text

AMO - jobbklubb:


Jobbklubb er et tilbud til ordinære arbeidssøkere. Tilbudet er et gruppebasert kurs, der du kan få hjelpe til blant annet:
-  Lage en god CV
-  Lage en god jobbsøknad
-  Nettverksbygging
-  Hvordan forberede deg til jobbintervju?
-  Hvor finner du aktuelle arbeidsgivere og ledige jobber?
-  Motivasjon!
VI har et stort nettverk av bedrifter i Aust- Agder som du kan benytte deg av i din søken etter ny jobb.

Kurset går over 4 uker à 30 timer i uken og arrangeres av NAV om behov/ rammeavtale.

Image
Image
Text

Arbeidsparken:


Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Formålet med vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.


Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder.


På vegne av Risør kommune forvalter Lisand Arbeidsparken i Risør for ovennevnte målgruppe. Arbeidsoppgaver her kan være enkle vaktmestertjenester, rydde turløyper og klippe plener som ligger under kommunens forvaltning – teknisk avdeling. En gang per uke har vi undervisning innen jobbrelaterte temaer for gruppen. 


For spørsmål kontakt Herman Goderstad (kontaktinfo - se ansatte)

  

Text

Diverse tilbud:


Individuell oppfølging av deg som jobbsøker
Er du jobbsøker og leter etter nye muligheter?
Lisand kan skreddersy løsninger for deg som er jobbsøker, slik at du kommer raskest mulig tilbake til jobb. Vi kan tilby blant annet:
- Opplæring i å lage en CV og jobbsøknad
- Intervjutrening
- Innsalg mot bedrifter
- Karriereveiledning med fokus på dine ressurser og muligheter


Kurs i privatøkonomi

Vi har veiledere som kan holde kurs innen privat økonomi- Smartmetoden. Kurset gir deg et praktisk verktøy, som gjør deg i stand til å styre din egen økonomiske hverdag. Smartkurs er ikke et regnskapskurs eller et datakurs, men et kurs i personlig utvikling som ser på sammenhengen mellom

økonomi, helse og hverdag.

Image
Image
Text

Trening med veiledning


På Lisand har vi et velutstyrt treningsrom med sykler, romaskin, tredemølle, kettlebells, hantler, vekstenger, redcord slynge, multiapparat m.m.

Du kan få veiledning og hjelp til å lage et eget treningsprogram om du ønsker det.

Vi har også felles timer med instruktør hvor vi tilbyr, styrketime, zumba og yoga


Har du spørsmål eller ønske om å komme i gang med trening ta kontakt med

Camilla Enerstvedt. (kontaktinfo - se ansatte)


Text

Aktiv fra dag 1


Et lavterskeltilbud for personer under 30 år. Aktiv fra dag 1 er et tiltak/kurs for deg under 30 år og som er registrert arbeidssøker ved NAV.
Hva inneholder kurset?
• Vi gir veiledning og oppfølging individuelt og i liten gruppe
• Kartlegger/avklarer behovet fro aktivitet for at du skal komme i arbeid eller utdanning
• Du vil få veiledning i å bli bevisst egen kompetanse og hvordan du skal markedsføre kompetansen din ovenfor arbeidsgivere
• Du vil også få undervisning i å utforme CV og søknader til aktuelle jobber
• I tillegg vil du få intervjutrening og opplæring i hvordan du kan bruke nettverket ditt til  å skaffe deg jobb
Varighet?
Kurset er individuelt tilpasset og fordelt over fire dager a` fire timer per dag. Kursperioden er fire uker, men kan forlenges ved behov.
Høres dette interessant ut? Ta kontakt med din lokale veileder på NAV.

Image
Image
Text

Godt voksen – og klar for mer!


Fast samling hver onsdag klokka 10.00 her på Lisand med månedsplan for aktiviteter.
Aktiviteter kan være f.eks. byvandringer, en sosial dag med prat og kaffe og/eller et bildeforedrag fra gamle Tvedestrand, bedriftsbesøk, lokalhistorie/miljø.I tillegg er det månedlig quiz i samarbeid med eldrerådet og diverse foredrag f.eks. Oddvar Løvdal om slektsforskning, pensjonert sjef, Oberst Einar Johnsen for de fredsbevarende styrker, Martin Due Tønnesen representant fra kommunen som nformerer om Tvedestrand kommunes oppstart med en ny kulturminneplan. Ny foredragsholdere vil dukke opp utover - følg med!
Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Jan Ove Aslaksen (kontaktinfo - se ansatte)Text

Lisand AS

Grendstølveien 16, 4900 Tvedestrand
Epost: post@lisand.no

Tlf: (+47) 37199320


Image
Text

Bruk vårt Tilbakemeldingsskjema om du skal gi oss sensitive opplysninger!

Rawhtml
Text

Kontakt oss


Form2
Navn
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Melding
Feltet er påkrevd
Send
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon