Image
Text

Medlem av Sørlandsporten Teknoginettverk


Solid kompetanse innen produksjon og produktutvikling.

Flere av bedriftene leverer egenutviklede produkter som er markedsledende innen sine nisjer og har oppnådd stor anerkjennelse internasjonalt. Bedriftene hadde i mange år har vært vant til å greie seg selv. I 2011 tok de initiativ til å gjøre noe sammen. Samarbeidet fikk navnet Sørlandsporten Teknologinettverk – STN.

Gjennom klyngesamarbeidet Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) samarbeides det om kompetanseheving innen flere fagområder, FoU-prosjekter med Sintef og UiA, samt klynge- til klyngesamarbeid.


www.sortek.no

Text

Formidling


Lisand har stor bredde i tilbudet til arbeidssøkere som kommer inn til oss via Nav. Målet for alle er jobb eller utdanning.


Vi har et stort nettverk av bedrifter i hele Aust- Agder, som vi samarbeider med for å skaffe praksis mot eller direkte i jobb.

I alle våre tiltak skreddersyr vi en plan sammen med hver enkelt, for at de skal nå sitt mål om å kunne delta i arbeidslivet. Våre veiledere har kunnskaper om virkemidler og tiltak for tilrettelegging på arbeidsplassen, der det er et behov for å få eller beholde jobben. 

Image
Image
Text

Rekruttering


Lisand har gjennom samarbeid med 5 andre bedrifter om levering av tiltakene Oppfølging og Avklaring, en stor portefølje med arbeidssøkere.

Til enhver tid har vi ca 300 arbeidssøkere, med ulik kompetanse og bakgrunn.

Vi har gjennom 18 års erfaring med arbeidsrettede tiltak, opparbeidet oss et stort nettverk av bedrifter vi samarbeider med i vårt rekrutteringsarbeid.


Trenger din bedrift flere ansatte eller vikar for en kortere periode?


Prøv Lisand først!  .................kontakt Tonje Kjenner (kontaktinfo - se ansatte)

Text

Tredjeparts produksjon


Tredjepartsproduksjon betyr at vi har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og gjør

forskjellige oppgaver for andre bedrifter. Vi har en maskinpark som kan utføre enkle oppdrag med produksjon innen mekanisk, trearbeid og monterings- pakke arbeid.


Vårt langvarige samarbeid med lokale arbeidsgivere skaper forutsigbarhet, og vi opplever at våre jobbsøkere / ansatte

har fornuftige arbeidsoppgaver og skaper en god kontakt med lokalt næringsliv.


Ta kontakt med Tommy Rasmussen om vi kan bli din framtidige samarbeidspartner. (kontaktinfo - se ansatte)

Image
Image
Text

Omstilling / nedbemanning


Kurs for bedrifter i omstillingsprosesser/ nedbemanning
Vi har erfaring med å holde kurs for bedrifter som er i omstilling og må si opp personer i sin organisasjon. Kurset skreddersys til hver enkelt og vil inneholde både gruppeundervisning og oppfølging individuelt, ut i fra eget ståsted og behov. Målet er å kunne orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet ut i fra egen kompetanse. Kurset kan inneholde blant annet:
- Karriereveiledning
- CV og søknad
- Hvordan komme i kontakt med arbeidsgivere og forberede seg til jobbintervju
- Nettverksbygging
- Motivasjon!


Kontakt Tonje Kjenner for avtale (kontaktinfo - se ansatte)

Text

Lisand AS

Grendstølveien 16, 4900 Tvedestrand
Epost: post@lisand.no

Tlf: (+47) 37199320


Image
Text

Bruk vårt Tilbakemeldingsskjema om du skal gi oss sensitive opplysninger!

Rawhtml
Text

Kontakt oss


Form2
Navn
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Melding
Feltet er påkrevd
Send
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon